<thead id="xuaia"></thead>

  <del id="xuaia"></del>

  <button id="xuaia"></button>
  方正300申購贖回限制清單
  日期: 下 載
  基本信息
  最新公告日期   2022-05-16
  基金名稱  方正300
  基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
  一級市場基金代碼  515361
  2022-05-13 日信息內容
  現金差額(單位:元)   71,898.09
  最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   2,489,522.09
  基金份額凈值(單位:元)   4.9790
  2022-05-16 日信息內容
  紅利金額(單位:元)    0.0000
  預估現金部分(單位:元)   76,123.09
  現金替代比例上限    50.00%
  是否需要公布IOPV    是
  最小申購、贖回單位(單位:份)   500,000.00
  申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
  申購上限    2,500,000.00
  贖回上限    5,000,000.00
  本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    300
  成份股信息內容
  證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
  開倉標志
  掛牌市場
  000001 平安銀行 1200 深市退補 10.0% 10.0% 17532.0 買入開倉
  000002 萬科A 900 深市退補 10.0% 10.0% 16803.0 買入開倉
  000063 中興通訊 400 深市退補 10.0% 10.0% 9304.0 買入開倉
  000066 中國長城 200 深市退補 10.0% 10.0% 1964.0 買入開倉
  000069 華僑城A 500 深市退補 10.0% 10.0% 2945.0 買入開倉
  000100 TCL科技 1800 深市退補 10.0% 10.0% 7650.0 買入開倉
  000157 中聯重科 600 深市退補 10.0% 10.0% 3516.0 買入開倉
  000166 申萬宏源 1400 深市退補 10.0% 10.0% 5600.0 買入開倉
  000301 東方盛虹 200 深市退補 10.0% 10.0% 2636.0 買入開倉
  000333 美的集團 600 深市退補 10.0% 10.0% 34206.0 買入開倉
  000338 濰柴動力 600 深市退補 10.0% 10.0% 6546.0 買入開倉
  000425 徐工機械 700 深市退補 10.0% 10.0% 3535.0 買入開倉
  000538 云南白藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 6050.0 買入開倉
  000568 瀘州老窖 100 深市退補 10.0% 10.0% 20455.0 買入開倉
  000596 古井貢酒 0 深市必須 買入開倉
  000625 長安汽車 500 深市退補 10.0% 10.0% 6580.0 買入開倉
  000651 格力電器 600 深市退補 10.0% 10.0% 20118.0 買入開倉
  000661 長春高新 100 深市退補 10.0% 10.0% 15630.0 買入開倉
  000703 恒逸石化 300 深市退補 10.0% 10.0% 2529.0 買入開倉
  000708 中信特鋼 100 深市退補 10.0% 10.0% 1733.0 買入開倉
  000725 京東方A 3800 深市退補 10.0% 10.0% 14516.0 買入開倉
  000768 中航西飛 200 深市退補 10.0% 10.0% 4870.0 買入開倉
  000776 廣發證券 400 深市退補 10.0% 10.0% 6352.0 買入開倉
  000783 長江證券 500 深市退補 10.0% 10.0% 2765.0 買入開倉
  000786 北新建材 100 深市退補 10.0% 10.0% 3015.0 買入開倉
  000800 一汽解放 100 深市退補 10.0% 10.0% 812.0 買入開倉
  000858 五 糧 液 200 深市退補 10.0% 10.0% 31388.0 買入開倉
  000876 新 希 望 300 深市退補 10.0% 10.0% 4173.0 買入開倉
  000895 雙匯發展 200 深市退補 10.0% 10.0% 6034.0 買入開倉
  000938 紫光股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 3586.0 買入開倉
  000963 華東醫藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 3348.0 買入開倉
  000977 浪潮信息 100 深市退補 10.0% 10.0% 2502.0 買入開倉
  001979 招商蛇口 400 深市退補 10.0% 10.0% 5408.0 買入開倉
  002001 新和成 200 深市退補 10.0% 10.0% 5378.0 買入開倉
  002007 華蘭生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 1694.0 買入開倉
  002008 大族激光 100 深市退補 10.0% 10.0% 2850.0 買入開倉
  002024 ST易購 500 深市必須 1235.0 買入開倉
  002027 分眾傳媒 1300 深市退補 10.0% 10.0% 7345.0 買入開倉
  002032 蘇泊爾 0 深市必須 買入開倉
  002044 美年健康 300 深市退補 10.0% 10.0% 1500.0 買入開倉
  002049 紫光國微 100 深市退補 10.0% 10.0% 18886.0 買入開倉
  002050 三花智控 200 深市退補 10.0% 10.0% 3410.0 買入開倉
  002064 華峰化學 200 深市退補 10.0% 10.0% 1552.0 買入開倉
  002120 韻達股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 1616.0 買入開倉
  002129 中環股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 12012.0 買入開倉
  002142 寧波銀行 500 深市退補 10.0% 10.0% 17075.0 買入開倉
  002157 正邦科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 1118.0 買入開倉
  002179 中航光電 100 深市退補 10.0% 10.0% 7860.0 買入開倉
  002202 金風科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 3498.0 買入開倉
  002230 科大訊飛 200 深市退補 10.0% 10.0% 7158.0 買入開倉
  002236 大華股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 3022.0 買入開倉
  002241 歌爾股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 10560.0 買入開倉
  002252 上海萊士 500 深市退補 10.0% 10.0% 2855.0 買入開倉
  002271 東方雨虹 200 深市退補 10.0% 10.0% 8820.0 買入開倉
  002304 洋河股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 15870.0 買入開倉
  002311 海大集團 100 深市退補 10.0% 10.0% 6393.0 買入開倉
  002352 順豐控股 200 深市退補 10.0% 10.0% 9960.0 買入開倉
  002371 北方華創 100 深市退補 10.0% 10.0% 24880.0 買入開倉
  002410 廣聯達 100 深市退補 10.0% 10.0% 4688.0 買入開倉
  002414 高德紅外 100 深市退補 10.0% 10.0% 1610.0 買入開倉
  002415 ??低?/td> 600 深市退補 10.0% 10.0% 19248.0 買入開倉
  002459 晶澳科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 8418.0 買入開倉
  002460 贛鋒鋰業 100 深市退補 10.0% 10.0% 10886.0 買入開倉
  002466 天齊鋰業 100 深市退補 10.0% 10.0% 8014.0 買入開倉
  002475 立訊精密 600 深市退補 10.0% 10.0% 18138.0 買入開倉
  002493 榮盛石化 400 深市退補 10.0% 10.0% 5668.0 買入開倉
  002555 三七互娛 200 深市退補 10.0% 10.0% 4478.0 買入開倉
  002568 百潤股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 3118.0 買入開倉
  002594 比亞迪 100 深市退補 10.0% 10.0% 27008.0 買入開倉
  002600 領益智造 400 深市退補 10.0% 10.0% 1776.0 買入開倉
  002601 龍佰集團 200 深市退補 10.0% 10.0% 3738.0 買入開倉
  002602 世紀華通 600 深市退補 10.0% 10.0% 2760.0 買入開倉
  002607 中公教育 200 深市退補 10.0% 10.0% 922.0 買入開倉
  002624 完美世界 100 深市退補 10.0% 10.0% 1408.0 買入開倉
  002709 天賜材料 100 深市退補 10.0% 10.0% 3828.0 買入開倉
  002714 牧原股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 14784.0 買入開倉
  002736 國信證券 400 深市退補 10.0% 10.0% 3664.0 買入開倉
  002791 堅朗五金 0 深市必須 買入開倉
  002812 恩捷股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 21570.0 買入開倉
  002821 凱萊英 0 深市必須 買入開倉
  002841 視源股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 7377.0 買入開倉
  002916 深南電路 0 深市必須 買入開倉
  002938 鵬鼎控股 100 深市退補 10.0% 10.0% 2841.0 買入開倉
  003816 中國廣核 1500 深市退補 10.0% 10.0% 4215.0 買入開倉
  300003 樂普醫療 200 深市退補 10.0% 10.0% 3708.0 買入開倉
  300014 億緯鋰能 100 深市退補 10.0% 10.0% 7370.0 買入開倉
  300015 愛爾眼科 300 深市退補 10.0% 10.0% 10635.0 買入開倉
  300033 同花順 0 深市必須 買入開倉
  300059 東方財富 1300 深市退補 10.0% 10.0% 29289.0 買入開倉
  300122 智飛生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 9875.0 買入開倉
  300124 匯川技術 200 深市退補 10.0% 10.0% 11300.0 買入開倉
  300142 沃森生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 10288.0 買入開倉
  300144 宋城演藝 200 深市退補 10.0% 10.0% 2398.0 買入開倉
  300274 陽光電源 100 深市退補 10.0% 10.0% 7150.0 買入開倉
  300316 晶盛機電 100 深市退補 10.0% 10.0% 5230.0 買入開倉
  300347 泰格醫藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 8840.0 買入開倉
  300408 三環集團 100 深市退補 10.0% 10.0% 2842.0 買入開倉
  300413 芒果超媒 100 深市退補 10.0% 10.0% 3469.0 買入開倉
  300433 藍思科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 1960.0 買入開倉
  300450 先導智能 100 深市退補 10.0% 10.0% 4723.0 買入開倉
  300498 溫氏股份 600 深市退補 10.0% 10.0% 10644.0 買入開倉
  300529 健帆生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 4250.0 買入開倉
  300558 貝達藥業 100 深市退補 10.0% 10.0% 4500.0 買入開倉
  300595 歐普康視 100 深市退補 10.0% 10.0% 3808.0 買入開倉
  300601 康泰生物 100 深市退補 10.0% 10.0% 6749.0 買入開倉
  300628 億聯網絡 100 深市退補 10.0% 10.0% 7381.0 買入開倉
  300676 華大基因 100 深市退補 10.0% 10.0% 6683.0 買入開倉
  300677 英科醫療 100 深市退補 10.0% 10.0% 2861.0 買入開倉
  300750 寧德時代 200 深市退補 10.0% 10.0% 82960.0 買入開倉
  300759 康龍化成 100 深市退補 10.0% 10.0% 11462.0 買入開倉
  300760 邁瑞醫療 100 深市退補 10.0% 10.0% 30550.0 買入開倉
  300782 卓勝微 0 深市必須 買入開倉
  300866 安克創新 0 深市必須 買入開倉
  300888 穩健醫療 0 深市必須 買入開倉
  300896 愛美客 0 深市必須 買入開倉
  300999 金龍魚 100 深市退補 10.0% 10.0% 4396.0 買入開倉
  600000 浦發銀行 1500 允許 10.0% 買入開倉
  600009 上海機場 100 允許 10.0% 買入開倉
  600010 包鋼股份 2900 允許 10.0% 買入開倉
  600011 華能國際 600 允許 10.0% 買入開倉
  600015 華夏銀行 800 允許 10.0% 買入開倉
  600016 民生銀行 3100 允許 10.0% 買入開倉
  600018 上港集團 400 允許 10.0% 買入開倉
  600019 寶鋼股份 1100 允許 10.0% 買入開倉
  600025 華能水電 200 允許 10.0% 買入開倉
  600028 中國石化 1700 允許 10.0% 買入開倉
  600029 南方航空 600 允許 10.0% 買入開倉
  600030 中信證券 1200 允許 10.0% 買入開倉
  600031 三一重工 700 允許 10.0% 買入開倉
  600036 招商銀行 1600 允許 10.0% 買入開倉
  600048 保利發展 900 允許 10.0% 買入開倉
  600050 中國聯通 2300 允許 10.0% 買入開倉
  600061 國投資本 300 允許 10.0% 買入開倉
  600079 人福醫藥 100 允許 10.0% 買入開倉
  600085 同仁堂 100 允許 10.0% 買入開倉
  600104 上汽集團 600 允許 10.0% 買入開倉
  600109 國金證券 300 允許 10.0% 買入開倉
  600111 北方稀土 300 允許 10.0% 買入開倉
  600115 中國東航 700 允許 10.0% 買入開倉
  600132 重慶啤酒 0 必須 買入開倉
  600143 金發科技 200 允許 10.0% 買入開倉
  600150 中國船舶 200 允許 10.0% 買入開倉
  600161 天壇生物 100 允許 10.0% 買入開倉
  600176 中國巨石 300 允許 10.0% 買入開倉
  600183 生益科技 100 允許 10.0% 買入開倉
  600196 復星醫藥 200 允許 10.0% 買入開倉
  600276 恒瑞醫藥 600 允許 10.0% 買入開倉
  600309 萬華化學 200 允許 10.0% 買入開倉
  600332 白云山 100 允許 10.0% 買入開倉
  600346 恒力石化 300 允許 10.0% 買入開倉
  600352 浙江龍盛 300 允許 10.0% 買入開倉
  600362 江西銅業 100 允許 10.0% 買入開倉
  600383 金地集團 300 允許 10.0% 買入開倉
  600406 國電南瑞 300 允許 10.0% 買入開倉
  600426 華魯恒升 200 允許 10.0% 買入開倉
  600436 片仔癀 100 允許 10.0% 買入開倉
  600438 通威股份 300 允許 10.0% 買入開倉
  600489 中金黃金 400 允許 10.0% 買入開倉
  600519 貴州茅臺 100 允許 10.0% 買入開倉
  600547 山東黃金 200 允許 10.0% 買入開倉
  600570 恒生電子 100 允許 10.0% 買入開倉
  600584 長電科技 200 允許 10.0% 買入開倉
  600585 海螺水泥 300 允許 10.0% 買入開倉
  600588 用友網絡 200 允許 10.0% 買入開倉
  600600 青島啤酒 100 允許 10.0% 買入開倉
  600606 綠地控股 500 允許 10.0% 買入開倉
  600655 豫園股份 200 允許 10.0% 買入開倉
  600660 福耀玻璃 200 允許 10.0% 買入開倉
  600690 海爾智家 500 允許 10.0% 買入開倉
  600741 華域汽車 200 允許 10.0% 買入開倉
  600745 聞泰科技 100 允許 10.0% 買入開倉
  600760 中航沈飛 100 允許 10.0% 買入開倉
  600763 通策醫療 0 必須 買入開倉
  600795 國電電力 1100 允許 10.0% 買入開倉
  600809 山西汾酒 100 允許 10.0% 買入開倉
  600837 海通證券 1200 允許 10.0% 買入開倉
  600845 寶信軟件 100 允許 10.0% 買入開倉
  600848 上海臨港 100 允許 10.0% 買入開倉
  600872 中炬高新 100 允許 10.0% 買入開倉
  600886 國投電力 400 允許 10.0% 買入開倉
  600887 伊利股份 600 允許 10.0% 買入開倉
  600893 航發動力 200 允許 10.0% 買入開倉
  600900 長江電力 1400 允許 10.0% 買入開倉
  600905 三峽能源 1100 允許 10.0% 買入開倉
  600918 中泰證券 400 允許 10.0% 買入開倉
  600919 江蘇銀行 1500 允許 10.0% 買入開倉
  600926 杭州銀行 400 允許 10.0% 買入開倉
  600958 東方證券 700 允許 10.0% 買入開倉
  600989 寶豐能源 300 允許 10.0% 買入開倉
  600999 招商證券 500 允許 10.0% 買入開倉
  601006 大秦鐵路 700 允許 10.0% 買入開倉
  601009 南京銀行 600 允許 10.0% 買入開倉
  601012 隆基綠能 500 允許 10.0% 買入開倉
  601021 春秋航空 100 允許 10.0% 買入開倉
  601066 中信建投 200 允許 10.0% 買入開倉
  601088 中國神華 400 允許 10.0% 買入開倉
  601100 恒立液壓 100 允許 10.0% 買入開倉
  601108 財通證券 400 允許 10.0% 買入開倉
  601111 中國國航 400 允許 10.0% 買入開倉
  601138 工業富聯 500 允許 10.0% 買入開倉
  601155 新城控股 100 允許 10.0% 買入開倉
  601162 天風證券 500 允許 10.0% 買入開倉
  601166 興業銀行 1800 允許 10.0% 買入開倉
  601169 北京銀行 1900 允許 10.0% 買入開倉
  601186 中國鐵建 600 允許 10.0% 買入開倉
  601211 國泰君安 600 允許 10.0% 買入開倉
  601216 君正集團 400 允許 10.0% 買入開倉
  601225 陜西煤業 500 允許 10.0% 買入開倉
  601229 上海銀行 1300 允許 10.0% 買入開倉
  601231 環旭電子 100 允許 10.0% 買入開倉
  601236 紅塔證券 100 允許 10.0% 買入開倉
  601238 廣汽集團 300 允許 10.0% 買入開倉
  601288 農業銀行 4400 允許 10.0% 買入開倉
  601318 中國平安 1400 允許 10.0% 買入開倉
  601319 中國人保 400 允許 10.0% 買入開倉
  601328 交通銀行 3500 允許 10.0% 買入開倉
  601336 新華保險 100 允許 10.0% 買入開倉
  601360 三六零 400 允許 10.0% 買入開倉
  601377 興業證券 700 允許 10.0% 買入開倉
  601390 中國中鐵 1300 允許 10.0% 買入開倉
  601398 工商銀行 4400 允許 10.0% 買入開倉
  601600 中國鋁業 1000 允許 10.0% 買入開倉
  601601 中國太保 400 允許 10.0% 買入開倉
  601607 上海醫藥 100 允許 10.0% 買入開倉
  601618 中國中冶 900 允許 10.0% 買入開倉
  601628 中國人壽 200 允許 10.0% 買入開倉
  601633 長城汽車 200 允許 10.0% 買入開倉
  601658 郵儲銀行 1400 允許 10.0% 買入開倉
  601668 中國建筑 2600 允許 10.0% 買入開倉
  601669 中國電建 1000 允許 10.0% 買入開倉
  601688 華泰證券 600 允許 10.0% 買入開倉
  601696 中銀證券 200 允許 10.0% 買入開倉
  601698 中國衛通 100 允許 10.0% 買入開倉
  601728 中國電信 600 允許 10.0% 買入開倉
  601766 中國中車 1500 允許 10.0% 買入開倉
  601788 光大證券 200 允許 10.0% 買入開倉
  601799 星宇股份 0 必須 買入開倉
  601800 中國交建 400 允許 10.0% 買入開倉
  601808 中海油服 100 允許 10.0% 買入開倉
  601816 京滬高鐵 2500 允許 10.0% 買入開倉
  601818 光大銀行 2100 允許 10.0% 買入開倉
  601838 成都銀行 300 允許 10.0% 買入開倉
  601857 中國石油 1200 允許 10.0% 買入開倉
  601865 福萊特 100 允許 10.0% 買入開倉
  601868 中國能建 1600 允許 10.0% 買入開倉
  601877 正泰電器 100 允許 10.0% 買入開倉
  601878 浙商證券 200 允許 10.0% 買入開倉
  601881 中國銀河 200 允許 10.0% 買入開倉
  601888 中國中免 100 允許 10.0% 買入開倉
  601898 中煤能源 200 允許 10.0% 買入開倉
  601899 紫金礦業 1800 允許 10.0% 買入開倉
  601901 方正證券 500 允許 10.0% 買入開倉
  601916 浙商銀行 1100 允許 10.0% 買入開倉
  601919 中遠???/td> 800 允許 10.0% 買入開倉
  601933 永輝超市 500 允許 10.0% 買入開倉
  601939 建設銀行 800 允許 10.0% 買入開倉
  601966 玲瓏輪胎 100 允許 10.0% 買入開倉
  601985 中國核電 1200 允許 10.0% 買入開倉
  601988 中國銀行 2700 允許 10.0% 買入開倉
  601989 中國重工 1400 允許 10.0% 買入開倉
  601990 南京證券 300 允許 10.0% 買入開倉
  601995 中金公司 100 允許 10.0% 買入開倉
  601998 中信銀行 400 允許 10.0% 買入開倉
  603019 中科曙光 100 允許 10.0% 買入開倉
  603087 甘李藥業 0 必須 買入開倉
  603160 匯頂科技 0 必須 買入開倉
  603195 公牛集團 0 必須 買入開倉
  603233 大參林 100 允許 10.0% 買入開倉
  603259 藥明康德 300 允許 10.0% 買入開倉
  603260 合盛硅業 0 必須 買入開倉
  603288 海天味業 200 允許 10.0% 買入開倉
  603338 浙江鼎力 0 必須 買入開倉
  603369 今世緣 100 允許 10.0% 買入開倉
  603392 萬泰生物 0 必須 買入開倉
  603486 科沃斯 0 必須 買入開倉
  603501 韋爾股份 100 允許 10.0% 買入開倉
  603517 絕味食品 100 允許 10.0% 買入開倉
  603658 安圖生物 0 必須 買入開倉
  603659 璞泰來 100 允許 10.0% 買入開倉
  603799 華友鈷業 100 允許 10.0% 買入開倉
  603806 福斯特 100 允許 10.0% 買入開倉
  603833 歐派家居 0 必須 買入開倉
  603882 金域醫學 100 允許 10.0% 買入開倉
  603899 晨光股份 100 允許 10.0% 買入開倉
  603939 益豐藥房 100 允許 10.0% 買入開倉
  603986 兆易創新 100 允許 10.0% 買入開倉
  603993 洛陽鉬業 900 允許 10.0% 買入開倉
  605499 東鵬飲料 0 必須 買入開倉
  688008 瀾起科技 100 必須 6535.0 買入開倉
  688009 中國通號 300 允許 10.0% 買入開倉
  688012 中微公司 100 必須 10936.0 買入開倉
  688036 傳音控股 0 必須 買入開倉
  688111 金山辦公 0 必須 買入開倉
  688126 滬硅產業 100 必須 2237.0 買入開倉
  688169 石頭科技 0 必須 買入開倉
  688363 華熙生物 0 必須 買入開倉
  688396 華潤微 100 必須 5028.0 買入開倉
  688561 奇安信 100 必須 4793.0 買入開倉
  688599 天合光能 200 允許 10.0% 買入開倉
  688981 中芯國際 200 允許 10.0% 買入開倉
  天堂av日韩av无码av

  <thead id="xuaia"></thead>

  <del id="xuaia"></del>

  <button id="xuaia"></button>