<thead id="xuaia"></thead>

  <del id="xuaia"></del>

  <button id="xuaia"></button>
  方正500申購贖回限制清單
  日期: 下 載
  基本信息
  最新公告日期   2022-05-16
  基金名稱  方正500
  基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
  一級市場基金代碼  510551
  2022-05-13 日信息內容
  現金差額(單位:元)   28,096.20
  最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元)   2,828,464.20
  基金份額凈值(單位:元)   1.4142
  2022-05-16 日信息內容
  紅利金額(單位:元)    0.0000
  預估現金部分(單位:元)   29,436.20
  現金替代比例上限    50.00%
  是否需要公布IOPV    是
  最小申購、贖回單位(單位:份)   2,000,000.00
  申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
  申購上限    不限額
  贖回上限    2,000,000.00
  本市場申購贖回組合證券只數(單位:只)    500
  成份股信息內容
  證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位:元) 期權期貨
  開倉標志
  掛牌市場
  000009 中國寶安 1300 深市退補 10.0% 10.0% 14092.0 買入開倉
  000012 南 玻A 700 深市退補 10.0% 10.0% 4165.0 買入開倉
  000021 深科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 5285.0 買入開倉
  000027 深圳能源 1000 深市退補 10.0% 10.0% 6060.0 買入開倉
  000028 國藥一致 100 深市退補 10.0% 10.0% 2949.0 買入開倉
  000031 大悅城 700 深市退補 10.0% 10.0% 2793.0 買入開倉
  000039 中集集團 600 深市退補 10.0% 10.0% 7818.0 買入開倉
  000046 泛??毓?/td> 1100 深市退補 10.0% 10.0% 1650.0 買入開倉
  000050 深天馬A 600 深市退補 10.0% 10.0% 5436.0 買入開倉
  000060 中金嶺南 1300 深市退補 10.0% 10.0% 5369.0 買入開倉
  000062 深圳華強 200 深市退補 10.0% 10.0% 2268.0 買入開倉
  000089 深圳機場 500 深市退補 10.0% 10.0% 3185.0 買入開倉
  000090 天健集團 700 深市退補 10.0% 10.0% 5432.0 買入開倉
  000156 華數傳媒 300 深市退補 10.0% 10.0% 2223.0 買入開倉
  000158 常山北明 600 深市退補 10.0% 10.0% 3300.0 買入開倉
  000400 許繼電氣 300 深市退補 10.0% 10.0% 5064.0 買入開倉
  000401 冀東水泥 500 深市退補 10.0% 10.0% 5355.0 買入開倉
  000402 金 融 街 600 深市退補 10.0% 10.0% 3852.0 買入開倉
  000415 渤海租賃 1300 深市退補 10.0% 10.0% 2782.0 買入開倉
  000488 晨鳴紙業 600 深市退補 10.0% 10.0% 3300.0 買入開倉
  000513 麗珠集團 200 深市退補 10.0% 10.0% 6722.0 買入開倉
  000519 中兵紅箭 400 深市退補 10.0% 10.0% 8812.0 買入開倉
  000528 柳工 500 深市退補 10.0% 10.0% 3135.0 買入開倉
  000537 廣宇發展 300 深市退補 10.0% 10.0% 3402.0 買入開倉
  000540 中天金融 2100 深市退補 10.0% 10.0% 3801.0 買入開倉
  000547 航天發展 700 深市退補 10.0% 10.0% 6629.0 買入開倉
  000553 安道麥A 200 深市退補 10.0% 10.0% 2136.0 買入開倉
  000559 萬向錢潮 700 深市退補 10.0% 10.0% 3857.0 買入開倉
  000563 陜國投A 1000 深市退補 10.0% 10.0% 3000.0 買入開倉
  000581 威孚高科 300 深市退補 10.0% 10.0% 6183.0 買入開倉
  000598 興蓉環境 900 深市退補 10.0% 10.0% 4644.0 買入開倉
  000623 吉林敖東 500 深市退補 10.0% 10.0% 7270.0 買入開倉
  000629 攀鋼釩鈦 2200 深市退補 10.0% 10.0% 7040.0 買入開倉
  000630 銅陵有色 3700 深市退補 10.0% 10.0% 11877.0 買入開倉
  000636 風華高科 400 深市退補 10.0% 10.0% 6644.0 買入開倉
  000656 金科股份 1600 深市退補 10.0% 10.0% 6688.0 買入開倉
  000671 陽光城 1300 深市退補 10.0% 10.0% 3302.0 買入開倉
  000685 中山公用 500 深市退補 10.0% 10.0% 3710.0 買入開倉
  000686 東北證券 700 深市退補 10.0% 10.0% 4480.0 買入開倉
  000690 寶新能源 1100 深市退補 10.0% 10.0% 4598.0 買入開倉
  000709 河鋼股份 2200 深市退補 10.0% 10.0% 5126.0 買入開倉
  000717 韶鋼松山 600 深市退補 10.0% 10.0% 2094.0 買入開倉
  000718 蘇寧環球 800 深市退補 10.0% 10.0% 2816.0 買入開倉
  000723 美錦能源 1300 深市退補 10.0% 10.0% 13585.0 買入開倉
  000728 國元證券 1500 深市退補 10.0% 10.0% 8790.0 買入開倉
  000729 燕京啤酒 700 深市退補 10.0% 10.0% 4662.0 買入開倉
  000733 振華科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 22786.0 買入開倉
  000738 航發控制 300 深市退補 10.0% 10.0% 7689.0 買入開倉
  000739 普洛藥業 300 深市退補 10.0% 10.0% 7815.0 買入開倉
  000750 國海證券 1900 深市退補 10.0% 10.0% 6593.0 買入開倉
  000758 中色股份 700 深市退補 10.0% 10.0% 2905.0 買入開倉
  000778 新興鑄管 1200 深市退補 10.0% 10.0% 5820.0 買入開倉
  000807 云鋁股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 9261.0 買入開倉
  000825 太鋼不銹 1200 深市退補 10.0% 10.0% 6600.0 買入開倉
  000830 魯西化工 600 深市退補 10.0% 10.0% 10806.0 買入開倉
  000869 張 裕A 100 深市退補 10.0% 10.0% 2696.0 買入開倉
  000877 天山股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 3684.0 買入開倉
  000878 云南銅業 500 深市退補 10.0% 10.0% 5275.0 買入開倉
  000883 湖北能源 1000 深市退補 10.0% 10.0% 4280.0 買入開倉
  000887 中鼎股份 400 深市退補 10.0% 10.0% 5620.0 買入開倉
  000898 鞍鋼股份 1200 深市退補 10.0% 10.0% 4080.0 買入開倉
  000930 中糧科技 600 深市退補 10.0% 10.0% 5076.0 買入開倉
  000932 華菱鋼鐵 2100 深市退補 10.0% 10.0% 11256.0 買入開倉
  000937 冀中能源 500 深市退補 10.0% 10.0% 3425.0 買入開倉
  000959 首鋼股份 600 深市退補 10.0% 10.0% 2616.0 買入開倉
  000960 錫業股份 500 深市退補 10.0% 10.0% 8000.0 買入開倉
  000961 中南建設 1000 深市退補 10.0% 10.0% 3440.0 買入開倉
  000967 盈峰環境 500 深市退補 10.0% 10.0% 2275.0 買入開倉
  000970 中科三環 500 深市退補 10.0% 10.0% 5575.0 買入開倉
  000975 銀泰黃金 800 深市退補 10.0% 10.0% 7360.0 買入開倉
  000983 山西焦煤 1000 深市退補 10.0% 10.0% 11980.0 買入開倉
  000987 越秀金控 600 深市退補 10.0% 10.0% 4548.0 買入開倉
  000988 華工科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 9095.0 買入開倉
  000990 誠志股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 3732.0 買入開倉
  000997 新 大 陸 400 深市退補 10.0% 10.0% 4936.0 買入開倉
  000998 隆平高科 500 深市退補 10.0% 10.0% 8360.0 買入開倉
  000999 華潤三九 200 深市退補 10.0% 10.0% 8048.0 買入開倉
  001203 大中礦業 100 深市退補 10.0% 10.0% 1135.0 買入開倉
  001872 招商港口 100 深市退補 10.0% 10.0% 1568.0 買入開倉
  001914 招商積余 200 深市退補 10.0% 10.0% 3672.0 買入開倉
  001965 招商公路 400 深市退補 10.0% 10.0% 2916.0 買入開倉
  002002 鴻達興業 1300 深市退補 10.0% 10.0% 4485.0 買入開倉
  002004 華邦健康 800 深市退補 10.0% 10.0% 4288.0 買入開倉
  002010 傳化智聯 600 深市退補 10.0% 10.0% 3648.0 買入開倉
  002013 中航機電 1000 深市退補 10.0% 10.0% 10790.0 買入開倉
  002019 億帆醫藥 400 深市退補 10.0% 10.0% 5280.0 買入開倉
  002028 思源電氣 300 深市退補 10.0% 10.0% 9570.0 買入開倉
  002030 達安基因 500 深市退補 10.0% 10.0% 8730.0 買入開倉
  002038 雙鷺藥業 400 深市退補 10.0% 10.0% 4388.0 買入開倉
  002048 寧波華翔 200 深市退補 10.0% 10.0% 2752.0 買入開倉
  002056 橫店東磁 400 深市退補 10.0% 10.0% 7144.0 買入開倉
  002065 東華軟件 1000 深市退補 10.0% 10.0% 5820.0 買入開倉
  002075 沙鋼股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 4356.0 買入開倉
  002078 太陽紙業 800 深市退補 10.0% 10.0% 10304.0 買入開倉
  002080 中材科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 6426.0 買入開倉
  002081 金螳螂 700 深市退補 10.0% 10.0% 3759.0 買入開倉
  002085 萬豐奧威 800 深市退補 10.0% 10.0% 3800.0 買入開倉
  002092 中泰化學 900 深市退補 10.0% 10.0% 6624.0 買入開倉
  002110 三鋼閩光 600 深市退補 10.0% 10.0% 4056.0 買入開倉
  002124 天邦股份 700 深市退補 10.0% 10.0% 4627.0 買入開倉
  002127 南極電商 1000 深市退補 10.0% 10.0% 5260.0 買入開倉
  002128 電投能源 400 深市退補 10.0% 10.0% 5696.0 買入開倉
  002131 利歐股份 3400 深市退補 10.0% 10.0% 5814.0 買入開倉
  002138 順絡電子 300 深市退補 10.0% 10.0% 7428.0 買入開倉
  002146 榮盛發展 1100 深市退補 10.0% 10.0% 3795.0 買入開倉
  002152 廣電運通 600 深市退補 10.0% 10.0% 5334.0 買入開倉
  002153 石基信息 200 深市退補 10.0% 10.0% 3924.0 買入開倉
  002155 湖南黃金 400 深市退補 10.0% 10.0% 3568.0 買入開倉
  002156 通富微電 500 深市退補 10.0% 10.0% 6840.0 買入開倉
  002174 游族網絡 400 深市退補 10.0% 10.0% 3628.0 買入開倉
  002180 納思達 400 深市退補 10.0% 10.0% 17872.0 買入開倉
  002183 怡亞通 800 深市退補 10.0% 10.0% 6120.0 買入開倉
  002185 華天科技 1100 深市退補 10.0% 10.0% 9416.0 買入開倉
  002191 勁嘉股份 500 深市退補 10.0% 10.0% 4490.0 買入開倉
  002195 二三四五 2900 深市退補 10.0% 10.0% 6177.0 買入開倉
  002203 海亮股份 600 深市退補 10.0% 10.0% 5850.0 買入開倉
  002212 天融信 600 深市退補 10.0% 10.0% 5688.0 買入開倉
  002221 東華能源 600 深市退補 10.0% 10.0% 4452.0 買入開倉
  002223 魚躍醫療 300 深市退補 10.0% 10.0% 7209.0 買入開倉
  002233 塔牌集團 400 深市退補 10.0% 10.0% 3544.0 買入開倉
  002242 九陽股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 3022.0 買入開倉
  002244 濱江集團 600 深市退補 10.0% 10.0% 4962.0 買入開倉
  002249 大洋電機 1000 深市退補 10.0% 10.0% 5310.0 買入開倉
  002250 聯化科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 5876.0 買入開倉
  002266 浙富控股 1100 深市退補 10.0% 10.0% 4774.0 買入開倉
  002268 衛士通 300 深市退補 10.0% 10.0% 10005.0 買入開倉
  002273 水晶光電 600 深市退補 10.0% 10.0% 5964.0 買入開倉
  002281 光迅科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 3132.0 買入開倉
  002294 信立泰 200 深市退補 10.0% 10.0% 5260.0 買入開倉
  002299 圣農發展 400 深市退補 10.0% 10.0% 6816.0 買入開倉
  002302 西部建設 300 深市退補 10.0% 10.0% 2400.0 買入開倉
  002340 格林美 2400 深市退補 10.0% 10.0% 17280.0 買入開倉
  002353 杰瑞股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 10413.0 買入開倉
  002368 太極股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 3620.0 買入開倉
  002372 偉星新材 300 深市退補 10.0% 10.0% 5790.0 買入開倉
  002373 千方科技 600 深市退補 10.0% 10.0% 5136.0 買入開倉
  002375 亞廈股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 1572.0 買入開倉
  002382 藍帆醫療 400 深市退補 10.0% 10.0% 3568.0 買入開倉
  002384 東山精密 700 深市退補 10.0% 10.0% 11872.0 買入開倉
  002385 大北農 1700 深市退補 10.0% 10.0% 12274.0 買入開倉
  002387 維信諾 400 深市退補 10.0% 10.0% 2412.0 買入開倉
  002390 信邦制藥 600 深市退補 10.0% 10.0% 2958.0 買入開倉
  002396 星網銳捷 200 深市退補 10.0% 10.0% 4374.0 買入開倉
  002399 海普瑞 200 深市退補 10.0% 10.0% 3378.0 買入開倉
  002408 齊翔騰達 700 深市退補 10.0% 10.0% 5257.0 買入開倉
  002409 雅克科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 4532.0 買入開倉
  002416 愛施德 400 深市退補 10.0% 10.0% 3248.0 買入開倉
  002422 科倫藥業 400 深市退補 10.0% 10.0% 7160.0 買入開倉
  002423 中糧資本 400 深市退補 10.0% 10.0% 2556.0 買入開倉
  002424 貴州百靈 400 深市退補 10.0% 10.0% 2928.0 買入開倉
  002429 兆馳股份 900 深市退補 10.0% 10.0% 3051.0 買入開倉
  002430 杭氧股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 5800.0 買入開倉
  002434 萬里揚 300 深市退補 10.0% 10.0% 2133.0 買入開倉
  002439 啟明星辰 400 深市退補 10.0% 10.0% 7096.0 買入開倉
  002440 閏土股份 500 深市退補 10.0% 10.0% 4175.0 買入開倉
  002444 巨星科技 300 深市退補 10.0% 10.0% 5508.0 買入開倉
  002458 益生股份 300 深市退補 10.0% 10.0% 2469.0 買入開倉
  002465 海格通信 900 深市退補 10.0% 10.0% 8199.0 買入開倉
  002468 申通快遞 300 深市退補 10.0% 10.0% 2751.0 買入開倉
  002500 山西證券 1100 深市退補 10.0% 10.0% 5588.0 買入開倉
  002505 鵬都農牧 1600 深市退補 10.0% 10.0% 4608.0 買入開倉
  002506 協鑫集成 2100 深市退補 10.0% 10.0% 6426.0 買入開倉
  002507 涪陵榨菜 300 深市退補 10.0% 10.0% 10785.0 買入開倉
  002508 老板電器 200 深市退補 10.0% 10.0% 5788.0 買入開倉
  002511 中順潔柔 400 深市退補 10.0% 10.0% 4264.0 買入開倉
  002532 天山鋁業 700 深市退補 10.0% 10.0% 4732.0 買入開倉
  002557 洽洽食品 200 深市退補 10.0% 10.0% 10768.0 買入開倉
  002563 森馬服飾 400 深市退補 10.0% 10.0% 2292.0 買入開倉
  002572 索菲亞 300 深市退補 10.0% 10.0% 5820.0 買入開倉
  002595 豪邁科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 3966.0 買入開倉
  002603 以嶺藥業 400 深市退補 10.0% 10.0% 10420.0 買入開倉
  002653 海思科 100 深市退補 10.0% 10.0% 1537.0 買入開倉
  002670 國盛金控 600 深市退補 10.0% 10.0% 5424.0 買入開倉
  002673 西部證券 1400 深市退補 10.0% 10.0% 8610.0 買入開倉
  002683 廣東宏大 200 深市退補 10.0% 10.0% 4158.0 買入開倉
  002690 美亞光電 200 深市退補 10.0% 10.0% 3578.0 買入開倉
  002701 奧瑞金 900 深市退補 10.0% 10.0% 4437.0 買入開倉
  002705 新寶股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 3594.0 買入開倉
  002739 萬達電影 600 深市退補 10.0% 10.0% 6912.0 買入開倉
  002745 木林森 500 深市退補 10.0% 10.0% 4360.0 買入開倉
  002797 第一創業 1700 深市退補 10.0% 10.0% 9452.0 買入開倉
  002815 崇達技術 200 深市退補 10.0% 10.0% 2302.0 買入開倉
  002831 裕同科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 5322.0 買入開倉
  002867 周大生 200 深市退補 10.0% 10.0% 2780.0 買入開倉
  002901 大博醫療 0 深市必須 買入開倉
  002925 盈趣科技 200 深市退補 10.0% 10.0% 4050.0 買入開倉
  002926 華西證券 800 深市退補 10.0% 10.0% 5584.0 買入開倉
  002936 鄭州銀行 2600 深市退補 10.0% 10.0% 6916.0 買入開倉
  002939 長城證券 500 深市退補 10.0% 10.0% 3985.0 買入開倉
  002945 華林證券 100 深市退補 10.0% 10.0% 1377.0 買入開倉
  002946 新乳業 100 深市退補 10.0% 10.0% 1100.0 買入開倉
  002948 青島銀行 500 深市退補 10.0% 10.0% 1800.0 買入開倉
  002958 青農商行 1400 深市退補 10.0% 10.0% 4550.0 買入開倉
  002966 蘇州銀行 900 深市退補 10.0% 10.0% 5571.0 買入開倉
  002985 北摩高科 100 深市退補 10.0% 10.0% 7480.0 買入開倉
  003022 聯泓新科 100 深市退補 10.0% 10.0% 2136.0 買入開倉
  003035 南網能源 400 深市退補 10.0% 10.0% 2368.0 買入開倉
  300001 特銳德 300 深市退補 10.0% 10.0% 4227.0 買入開倉
  300009 安科生物 600 深市退補 10.0% 10.0% 5598.0 買入開倉
  300017 網宿科技 1200 深市退補 10.0% 10.0% 6228.0 買入開倉
  300024 機器人 600 深市退補 10.0% 10.0% 4632.0 買入開倉
  300026 紅日藥業 900 深市退補 10.0% 10.0% 5751.0 買入開倉
  300037 新宙邦 300 深市退補 10.0% 10.0% 12060.0 買入開倉
  300058 藍色光標 1300 深市退補 10.0% 10.0% 7514.0 買入開倉
  300070 碧水源 1100 深市退補 10.0% 10.0% 5291.0 買入開倉
  300072 三聚環保 700 深市退補 10.0% 10.0% 3136.0 買入開倉
  300088 長信科技 1200 深市退補 10.0% 10.0% 7596.0 買入開倉
  300115 長盈精密 400 深市退補 10.0% 10.0% 3248.0 買入開倉
  300133 華策影視 600 深市退補 10.0% 10.0% 2622.0 買入開倉
  300136 信維通信 500 深市退補 10.0% 10.0% 7800.0 買入開倉
  300146 湯臣倍健 400 深市退補 10.0% 10.0% 7968.0 買入開倉
  300166 東方國信 400 深市退補 10.0% 10.0% 3420.0 買入開倉
  300168 萬達信息 600 深市退補 10.0% 10.0% 5076.0 買入開倉
  300182 捷成股份 1000 深市退補 10.0% 10.0% 5000.0 買入開倉
  300212 易華錄 200 深市退補 10.0% 10.0% 3060.0 買入開倉
  300223 北京君正 100 深市退補 10.0% 10.0% 7950.0 買入開倉
  300244 迪安診斷 200 深市退補 10.0% 10.0% 6988.0 買入開倉
  300251 光線傳媒 600 深市退補 10.0% 10.0% 4290.0 買入開倉
  300253 衛寧健康 900 深市退補 10.0% 10.0% 7650.0 買入開倉
  300257 開山股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 2742.0 買入開倉
  300271 華宇軟件 400 深市退補 10.0% 10.0% 2768.0 買入開倉
  300285 國瓷材料 400 深市退補 10.0% 10.0% 13540.0 買入開倉
  300296 利亞德 1000 深市退補 10.0% 10.0% 6140.0 買入開倉
  300308 中際旭創 300 深市退補 10.0% 10.0% 9516.0 買入開倉
  300315 掌趣科技 1400 深市退補 10.0% 10.0% 4256.0 買入開倉
  300357 我武生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 8580.0 買入開倉
  300363 博騰股份 200 深市退補 10.0% 10.0% 15154.0 買入開倉
  300376 易事特 600 深市退補 10.0% 10.0% 4062.0 買入開倉
  300383 光環新網 600 深市退補 10.0% 10.0% 5862.0 買入開倉
  300418 昆侖萬維 500 深市退補 10.0% 10.0% 7245.0 買入開倉
  300463 邁克生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 3926.0 買入開倉
  300474 景嘉微 100 深市退補 10.0% 10.0% 8761.0 買入開倉
  300482 萬孚生物 200 深市退補 10.0% 10.0% 8836.0 買入開倉
  300618 寒銳鈷業 100 深市退補 10.0% 10.0% 5295.0 買入開倉
  300630 普利制藥 100 深市退補 10.0% 10.0% 2794.0 買入開倉
  300699 光威復材 200 深市退補 10.0% 10.0% 10560.0 買入開倉
  300724 捷佳偉創 100 深市退補 10.0% 10.0% 6500.0 買入開倉
  300741 華寶股份 100 深市退補 10.0% 10.0% 2234.0 買入開倉
  300751 邁為股份 0 深市必須 買入開倉
  300763 錦浪科技 0 深市必須 買入開倉
  300869 康泰醫學 100 深市退補 10.0% 10.0% 2801.0 買入開倉
  600006 東風汽車 400 允許 10.0% 買入開倉
  600008 首創環保 2200 允許 10.0% 買入開倉
  600021 上海電力 400 允許 10.0% 買入開倉
  600022 山東鋼鐵 2800 允許 10.0% 買入開倉
  600026 中遠海能 700 允許 10.0% 買入開倉
  600027 華電國際 1700 允許 10.0% 買入開倉
  600037 歌華有線 500 允許 10.0% 買入開倉
  600038 中直股份 100 允許 10.0% 買入開倉
  600039 四川路橋 700 允許 10.0% 買入開倉
  600056 中國醫藥 300 允許 10.0% 買入開倉
  600060 海信視像 400 允許 10.0% 買入開倉
  600062 華潤雙鶴 300 允許 10.0% 買入開倉
  600064 南京高科 400 允許 10.0% 買入開倉
  600066 宇通客車 700 允許 10.0% 買入開倉
  600095 湘財股份 300 允許 10.0% 買入開倉
  600118 中國衛星 300 允許 10.0% 買入開倉
  600120 浙江東方 900 允許 10.0% 買入開倉
  600126 杭鋼股份 700 允許 10.0% 買入開倉
  600131 國網信通 200 允許 10.0% 買入開倉
  600141 興發集團 400 允許 10.0% 買入開倉
  600153 建發股份 900 允許 10.0% 買入開倉
  600155 華創陽安 600 允許 10.0% 買入開倉
  600157 永泰能源 11300 允許 10.0% 買入開倉
  600158 中體產業 400 允許 10.0% 買入開倉
  600160 巨化股份 700 允許 10.0% 買入開倉
  600166 福田汽車 2300 允許 10.0% 買入開倉
  600167 聯美控股 500 允許 10.0% 買入開倉
  600170 上海建工 2300 允許 10.0% 買入開倉
  600171 上海貝嶺 300 允許 10.0% 買入開倉
  600177 雅戈爾 1400 允許 10.0% 買入開倉
  600188 兗礦能源 500 允許 10.0% 買入開倉
  600195 中牧股份 300 允許 10.0% 買入開倉
  600201 生物股份 600 允許 10.0% 買入開倉
  600208 新湖中寶 2200 允許 10.0% 買入開倉
  600216 浙江醫藥 300 允許 10.0% 買入開倉
  600233 圓通速遞 700 允許 10.0% 買入開倉
  600236 桂冠電力 1200 允許 10.0% 買入開倉
  600256 廣匯能源 2300 允許 10.0% 買入開倉
  600258 首旅酒店 300 允許 10.0% 買入開倉
  600259 廣晟有色 100 允許 10.0% 買入開倉
  600266 城建發展 700 允許 10.0% 買入開倉
  600271 航天信息 600 允許 10.0% 買入開倉
  600282 南鋼股份 1600 允許 10.0% 買入開倉
  600297 廣匯汽車 2100 允許 10.0% 買入開倉
  600298 安琪酵母 300 允許 10.0% 買入開倉
  600299 安迪蘇 200 允許 10.0% 買入開倉
  600307 酒鋼宏興 1600 允許 10.0% 買入開倉
  600315 上海家化 200 允許 10.0% 買入開倉
  600316 洪都航空 200 允許 10.0% 買入開倉
  600325 華發股份 900 允許 10.0% 買入開倉
  600329 中新藥業 100 允許 10.0% 買入開倉
  600339 中油工程 900 允許 10.0% 買入開倉
  600348 華陽股份 600 允許 10.0% 買入開倉
  600350 山東高速 300 允許 10.0% 買入開倉
  600369 西南證券 1700 允許 10.0% 買入開倉
  600372 中航電子 400 允許 10.0% 買入開倉
  600373 中文傳媒 300 允許 10.0% 買入開倉
  600376 首開股份 700 允許 10.0% 買入開倉
  600377 寧滬高速 200 允許 10.0% 買入開倉
  600380 健康元 500 允許 10.0% 買入開倉
  600390 五礦資本 1100 允許 10.0% 買入開倉
  600392 盛和資源 700 允許 10.0% 買入開倉
  600398 海瀾之家 700 允許 10.0% 買入開倉
  600399 撫順特鋼 800 允許 10.0% 買入開倉
  600409 三友化工 600 允許 10.0% 買入開倉
  600415 小商品城 1400 允許 10.0% 買入開倉
  600418 江淮汽車 800 允許 10.0% 買入開倉
  600435 北方導航 500 允許 10.0% 買入開倉
  600446 金證股份 300 允許 10.0% 買入開倉
  600466 藍光發展 800 允許 10.0% 買入開倉
  600482 中國動力 500 允許 10.0% 買入開倉
  600486 揚農化工 100 允許 10.0% 買入開倉
  600487 亨通光電 1000 允許 10.0% 買入開倉
  600497 馳宏鋅鍺 1800 允許 10.0% 買入開倉
  600498 烽火通信 300 允許 10.0% 買入開倉
  600500 中化國際 700 允許 10.0% 買入開倉
  600507 方大特鋼 600 允許 10.0% 買入開倉
  600511 國藥股份 200 允許 10.0% 買入開倉
  600516 方大炭素 1200 允許 10.0% 買入開倉
  600517 國網英大 900 允許 10.0% 買入開倉
  600521 華海藥業 500 允許 10.0% 買入開倉
  600522 中天科技 1400 允許 10.0% 買入開倉
  600528 中鐵工業 700 允許 10.0% 買入開倉
  600529 山東藥玻 200 允許 10.0% 買入開倉
  600535 天士力 500 允許 10.0% 買入開倉
  600536 中國軟件 200 允許 10.0% 買入開倉
  600546 山煤國際 500 允許 10.0% 買入開倉
  600549 廈門鎢業 400 允許 10.0% 買入開倉
  600556 天下秀 300 允許 10.0% 買入開倉
  600563 法拉電子 100 允許 10.0% 買入開倉
  600566 濟川藥業 200 允許 10.0% 買入開倉
  600567 山鷹國際 1600 允許 10.0% 買入開倉
  600572 康恩貝 900 允許 10.0% 買入開倉
  600580 臥龍電驅 500 允許 10.0% 買入開倉
  600582 天地科技 800 允許 10.0% 買入開倉
  600597 光明乳業 300 允許 10.0% 買入開倉
  600598 北大荒 400 允許 10.0% 買入開倉
  600623 華誼集團 300 允許 10.0% 買入開倉
  600637 東方明珠 1000 允許 10.0% 買入開倉
  600639 浦東金橋 200 允許 10.0% 買入開倉
  600642 申能股份 1200 允許 10.0% 買入開倉
  600643 愛建集團 500 允許 10.0% 買入開倉
  600648 外高橋 200 允許 10.0% 買入開倉
  600649 城投控股 600 允許 10.0% 買入開倉
  600657 信達地產 400 允許 10.0% 買入開倉
  600663 陸家嘴 400 允許 10.0% 買入開倉
  600667 太極實業 700 允許 10.0% 買入開倉
  600673 東陽光 800 允許 10.0% 買入開倉
  600699 均勝電子 500 允許 10.0% 買入開倉
  600704 物產中大 1600 允許 10.0% 買入開倉
  600705 中航產融 2700 允許 10.0% 買入開倉
  600707 彩虹股份 700 允許 10.0% 買入開倉
  600717 天津港 700 允許 10.0% 買入開倉
  600718 東軟集團 400 允許 10.0% 買入開倉
  600728 佳都科技 700 允許 10.0% 買入開倉
  600729 重慶百貨 100 允許 10.0% 買入開倉
  600732 愛旭股份 400 允許 10.0% 買入開倉
  600733 北汽藍谷 1100 允許 10.0% 買入開倉
  600737 中糧糖業 500 允許 10.0% 買入開倉
  600739 遼寧成大 500 允許 10.0% 買入開倉
  600754 錦江酒店 200 允許 10.0% 買入開倉
  600755 廈門國貿 800 允許 10.0% 買入開倉
  600764 中國海防 100 允許 10.0% 買入開倉
  600765 中航重機 300 允許 10.0% 買入開倉
  600776 東方通信 200 允許 10.0% 買入開倉
  600782 新鋼股份 1000 允許 10.0% 買入開倉
  600787 中儲股份 400 允許 10.0% 買入開倉
  600801 華新水泥 300 允許 10.0% 買入開倉
  600803 新奧股份 400 允許 10.0% 買入開倉
  600808 馬鋼股份 1200 允許 10.0% 買入開倉
  600811 東方集團 1500 允許 10.0% 買入開倉
  600820 隧道股份 1000 允許 10.0% 買入開倉
  600823 世茂股份 600 允許 10.0% 買入開倉
  600827 百聯股份 400 允許 10.0% 買入開倉
  600835 上海機電 200 允許 10.0% 買入開倉
  600839 四川長虹 1900 允許 10.0% 買入開倉
  600859 王府井 300 允許 10.0% 買入開倉
  600862 中航高科 400 允許 10.0% 買入開倉
  600863 內蒙華電 1700 允許 10.0% 買入開倉
  600867 通化東寶 700 允許 10.0% 買入開倉
  600871 石化油服 1000 允許 10.0% 買入開倉
  600875 東方電氣 600 允許 10.0% 買入開倉
  600879 航天電子 1100 允許 10.0% 買入開倉
  600884 杉杉股份 500 允許 10.0% 買入開倉
  600885 宏發股份 300 允許 10.0% 買入開倉
  600895 張江高科 400 允許 10.0% 買入開倉
  600901 江蘇租賃 600 允許 10.0% 買入開倉
  600903 貴州燃氣 100 允許 10.0% 買入開倉
  600906 財達證券 300 允許 10.0% 買入開倉
  600908 無錫銀行 800 允許 10.0% 買入開倉
  600909 華安證券 1400 允許 10.0% 買入開倉
  600917 重慶燃氣 200 允許 10.0% 買入開倉
  600928 西安銀行 700 允許 10.0% 買入開倉
  600956 新天綠能 100 允許 10.0% 買入開倉
  600959 江蘇有線 1000 允許 10.0% 買入開倉
  600967 內蒙一機 400 允許 10.0% 買入開倉
  600968 海油發展 1000 允許 10.0% 買入開倉
  600970 中材國際 600 允許 10.0% 買入開倉
  600985 淮北礦業 500 允許 10.0% 買入開倉
  600988 赤峰黃金 700 允許 10.0% 買入開倉
  600998 九州通 500 允許 10.0% 買入開倉
  601000 唐山港 1500 允許 10.0% 買入開倉
  601003 柳鋼股份 300 允許 10.0% 買入開倉
  601005 重慶鋼鐵 3400 允許 10.0% 買入開倉
  601016 節能風電 1500 允許 10.0% 買入開倉
  601077 渝農商行 3100 允許 10.0% 買入開倉
  601098 中南傳媒 400 允許 10.0% 買入開倉
  601106 中國一重 1400 允許 10.0% 買入開倉
  601117 中國化學 1500 允許 10.0% 買入開倉
  601118 海南橡膠 900 允許 10.0% 買入開倉
  601128 常熟銀行 1400 允許 10.0% 買入開倉
  601139 深圳燃氣 300 允許 10.0% 買入開倉
  601156 東航物流 100 允許 10.0% 買入開倉
  601168 西部礦業 1000 允許 10.0% 買入開倉
  601179 中國西電 1000 允許 10.0% 買入開倉
  601187 廈門銀行 100 允許 10.0% 買入開倉
  601198 東興證券 800 允許 10.0% 買入開倉
  601200 上海環境 300 允許 10.0% 買入開倉
  601228 廣州港 600 允許 10.0% 買入開倉
  601298 青島港 400 允許 10.0% 買入開倉
  601333 廣深鐵路 1700 允許 10.0% 買入開倉
  601456 國聯證券 400 允許 10.0% 買入開倉
  601555 東吳證券 2000 允許 10.0% 買入開倉
  601568 北元集團 200 允許 10.0% 買入開倉
  601577 長沙銀行 600 允許 10.0% 買入開倉
  601598 中國外運 800 允許 10.0% 買入開倉
  601608 中信重工 900 允許 10.0% 買入開倉
  601611 中國核建 400 允許 10.0% 買入開倉
  601615 明陽智能 700 允許 10.0% 買入開倉
  601636 旗濱集團 800 允許 10.0% 買入開倉
  601665 齊魯銀行 300 允許 10.0% 買入開倉
  601689 拓普集團 200 允許 10.0% 買入開倉
  601699 潞安環能 600 允許 10.0% 買入開倉
  601717 鄭煤機 500 允許 10.0% 買入開倉
  601718 際華集團 1300 允許 10.0% 買入開倉
  601778 晶科科技 700 允許 10.0% 買入開倉
  601828 美凱龍 200 允許 10.0% 買入開倉
  601860 紫金銀行 900 允許 10.0% 買入開倉
  601866 中遠海發 2000 允許 10.0% 買入開倉
  601869 長飛光纖 100 允許 10.0% 買入開倉
  601872 招商輪船 1600 允許 10.0% 買入開倉
  601880 遼港股份 2900 允許 10.0% 買入開倉
  601928 鳳凰傳媒 400 允許 10.0% 買入開倉
  601958 金鉬股份 500 允許 10.0% 買入開倉
  601969 海南礦業 200 允許 10.0% 買入開倉
  601975 招商南油 1800 允許 10.0% 買入開倉
  601991 大唐發電 1300 允許 10.0% 買入開倉
  601992 金隅集團 2100 允許 10.0% 買入開倉
  601997 貴陽銀行 1300 允許 10.0% 買入開倉
  603000 人民網 300 允許 10.0% 買入開倉
  603056 德邦股份 200 允許 10.0% 買入開倉
  603077 和邦生物 3100 允許 10.0% 買入開倉
  603127 昭衍新藥 100 允許 10.0% 買入開倉
  603156 養元飲品 300 允許 10.0% 買入開倉
  603198 迎駕貢酒 100 允許 10.0% 買入開倉
  603218 日月股份 200 允許 10.0% 買入開倉
  603225 新鳳鳴 400 允許 10.0% 買入開倉
  603228 景旺電子 100 允許 10.0% 買入開倉
  603267 鴻遠電子 100 允許 10.0% 買入開倉
  603290 斯達半導 0 必須 買入開倉
  603317 天味食品 100 允許 10.0% 買入開倉
  603355 萊克電氣 100 允許 10.0% 買入開倉
  603379 三美股份 100 允許 10.0% 買入開倉
  603444 吉比特 0 必須 買入開倉
  603456 九洲藥業 300 允許 10.0% 買入開倉
  603515 歐普照明 100 允許 10.0% 買入開倉
  603568 偉明環保 200 允許 10.0% 買入開倉
  603589 口子窖 200 允許 10.0% 買入開倉
  603605 珀萊雅 100 允許 10.0% 買入開倉
  603613 國聯股份 100 允許 10.0% 買入開倉
  603638 艾迪精密 200 允許 10.0% 買入開倉
  603650 彤程新材 100 允許 10.0% 買入開倉
  603707 健友股份 200 允許 10.0% 買入開倉
  603708 家家悅 100 允許 10.0% 買入開倉
  603712 七一二 200 允許 10.0% 買入開倉
  603719 良品鋪子 0 必須 買入開倉
  603786 科博達 0 必須 買入開倉
  603858 步長制藥 300 允許 10.0% 買入開倉
  603866 桃李面包 300 允許 10.0% 買入開倉
  603868 飛科電器 0 必須 買入開倉
  603883 老百姓 100 允許 10.0% 買入開倉
  603885 吉祥航空 300 允許 10.0% 買入開倉
  603893 瑞芯微 100 允許 10.0% 買入開倉
  603927 中科軟 200 允許 10.0% 買入開倉
  603983 丸美股份 0 必須 買入開倉
  605358 立昂微 200 允許 10.0% 買入開倉
  688002 睿創微納 200 允許 10.0% 買入開倉
  688005 容百科技 200 允許 10.0% 買入開倉
  688006 杭可科技 0 必須 買入開倉
  688029 南微醫學 0 必須 買入開倉
  688065 凱賽生物 0 必須 買入開倉
  688088 虹軟科技 200 允許 10.0% 買入開倉
  688099 晶晨股份 200 允許 10.0% 買入開倉
  688188 柏楚電子 0 必須 買入開倉
  688208 道通科技 200 允許 10.0% 買入開倉
  688289 圣湘生物 0 必須 買入開倉
  688321 微芯生物 200 允許 10.0% 買入開倉
  688521 芯原股份 200 允許 10.0% 買入開倉
  688536 思瑞浦 0 必須 買入開倉
  天堂av日韩av无码av

  <thead id="xuaia"></thead>

  <del id="xuaia"></del>

  <button id="xuaia"></button>